Xin phép và cho phép - Asking and giving permission

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Không có vấn đề gì hết.
начать обучение
There's no problem.
Cứ thoải mái làm đi.
начать обучение
Please feel free to do it.
Bạn không được làm thế.
начать обучение
You couldn't do that.
Tôi dắt chó đi dạo có được không?
начать обучение
Would it be all right if I walk the dog?
Tôi có thể ngồi ở đây không?
начать обучение
Can I sit here, please?
Có sao không khi tôi dùng bút của bạn?
начать обучение
Is it okay if I use your pen?
Bạn có phiền không nếu tôi tắt đèn đi?
начать обучение
Do you mind if I turn the lights off?
+13 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.