Trên đường - In the street

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Tôi bị sai địa chỉ.
начать обучение
I have the wrong address.
Bao xa?
начать обучение
How far is it?
Mất bao lâu để tôi đến đấy?
начать обучение
How long would it take me to get there?
Tôi đã phải đi hai chuyến buýt mới về được đến nhà.
начать обучение
I have to take two buses to get home.
Bạn có thể lặp lại hướng đi không?
начать обучение
Could you please repeat the directions?
Bạn có biết điện thoại công cộng ở đâu không?
начать обучение
Do you know where there is a public phone?
Đường gì thế?
начать обучение
What street is this?
+13 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.