Tại tiệm làm tóc - At the hairdressing salon

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Bạn muốn nó theo kiểu thẳng hay lượn sóng?
начать обучение
Do you want it styled straight or wavy?
Bạn nên chải tóc nhẹ nhàng để tránh làm hỏng nó.
начать обучение
You should brush your hair gently to avoid damaging it.
Chúng tôi có dịch vụ thẩm mỹ tốt lắm.
начать обучение
We have cosmetology services as well.
Bạn muốn ngắn cỡ nào?
начать обучение
How short would you like it?
Tôi có thể đặt lịch hẹn cắt tóc hôm nay không?
начать обучение
Can I make an appointment for a haircut today?
Bạn muốn tôi làm tóc bạn như thế nào hôm nay đây?
начать обучение
What do you want me to do to your hair today?
Tôi muốn có kiểu tóc mới, có thể là nhuộm highlight.
начать обучение
I would like a new style, maybe some highlights.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.