Hỏi và cho lời khuyên - Asking and giving advice

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Theo tôi, bạn nên thuyết phục cô ấy rằng nó chỉ là tai nạn thôi.
начать обучение
In my opinion, you should convince her it was an accident.
Thường đó là một ý tốt khi bạn nhờ bố của bạn hoà giải giùm.
начать обучение
It's generally a good idea to ask your dad to intercede for you.
Những gì tôi nói chỉ là đề xuất cá nhân thôi.
начать обучение
What I said is my personal recommendation.
Tại sao bạn không yêu cầu một lời xin lỗi?
начать обучение
Why don't you ask for an apology?
Bạn khuyên tôi làm gì?
начать обучение
What do you advise me?
Nếu bạn ở trong trường hợp của tôi, bạn sẽ làm gì?
начать обучение
If you were in my place, what would you do?
Tôi khuyên bạn nên nói với cô ấy.
начать обучение
I advise you to talk to her.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.