Bắt xe buýt hoặc bắt tàu - Taking a bus or a train

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Bạn có dừng ở trạm tàu không?
начать обучение
Do you stop at the train station?
Phòng bán vé ở đâu?
начать обучение
Where is the ticket office?
Mấy giờ mới có chuyến tàu kế tiếp đến trung tâm thành phố?
начать обучение
What time is the next train to the city center?
Ghế này còn trống không?
начать обучение
Is this seat free?
Tài xế xe buýt sẽ không dừng ở đó. Tôi phải bắt một chuyến xe buýt khác.
начать обучение
The bus driver doesn't stop there. I have to take another bus.
Máy bán vé ở đâu?
начать обучение
Where are the ticket machines?
Trạm xe buýt nằm ở đâu?
начать обучение
Where is the bus station?
+13 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.