Trong buổi phỏng vấn - In an interview

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Bạn có thể nói lại một lần nữa không?
начать обучение
Could you please say that again?
Tôi nghĩ tôi có hồ sơ mà bạn đang tìm kiếm.
начать обучение
I think I have the profile you are looking for.
Cám ơn bạn đã cho tôi cơ hội.
начать обучение
Thank you for the opportunity.
Bạn có thể vui lòng nói cho tôi nghe về phúc lợi của công ty là gì không?
начать обучение
Could you please tell me what are the company's benefits?
Tôi luôn có hứng thú làm việc trong công ty của bạn.
начать обучение
I've always been interested in working in your company.
Tôi rất thích mô tả công việc.
начать обучение
I really liked the profile of the job.
Tôi có thể hỗ trợ trong màn quảng cáo.
начать обучение
I could help in the advertising area.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.