Mua sắm - Shopping

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Bạn có bán đầm không?
начать обучение
Do you sell dresses?
Giá cả phải chăng.
начать обучение
That's a reasonable price.
Tôi sẽ trả bằng thẻ tín dụng.
начать обучение
I'll pay by credit card.
Những chiếc quần đó hết bao nhiêu tiền?
начать обучение
How much do these trousers cost?
Tôi chỉ xem một chút, cám ơn nhiều.
начать обучение
I'm just looking, thanks.
Phải, tôi đang tìm những chiếc quần cụt.
начать обучение
Yes, I'm looking for trousers.
Size này trông hơi lớn.
начать обучение
This size looks very big.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.