Tại bệnh viện - At the hospital

 0    19 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Tôi bị đau đầu dữ dội.
начать обучение
I have a severe headache.
Chân của tôi bị đau khi tôi bước đi.
начать обучение
My legs hurt when I walk.
Tôi có những lựa chọn gì cho việc điều trị?
начать обучение
What are my options for treatment?
Tôi sẽ phải phẫu thuật chứ?
начать обучение
Am I going to need surgery?
Bác sĩ bảo tôi cần được hiến tặng.
начать обучение
The doctor said I needed a transplant.
Bác sĩ bảo tôi sẽ khoẻ lại thôi.
начать обучение
The doctor said I'm healthy.
Tôi bị ho và bị mất tiếng.
начать обучение
I have flu and I'm aphonous.
+12 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.