Câu hỏi và câu trả lời cho những vấn đề cá nhân - Asking and answering personal questions

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Tôi thích việc học nhiều ngôn ngữ mới.
начать обучение
I love learning new languages.
Tôi thường xuyên ra ngoài với bạn trai/bạn gái.
начать обучение
I usually hang out with my boyfriend/girlfriend.
Tôi đã đi học rất nhiều.
начать обучение
I've been studying a lot.
Tôi là một học sinh ngôn ngữ hiện đại.
начать обучение
I'm a modern languages student.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ trả lời chúng tại cuộc gặp mặt.
начать обучение
If you have any questions, I'll answer them at the meeting.
Bạn có bất kỳ thú cưng nào không?
начать обучение
Do you have any pets?
Bạn đã học tiếng Anh ở đâu?
начать обучение
Where did you learn English?
+13 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.