Ở phòng nha sĩ - At the dentist

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Hãy cho tôi biết nếu bạn cảm thấy đau.
начать обучение
Let me know if you feel any pain.
Sau khi chụp x-quang, tôi e rằng bạn cần niềng răng.
начать обучение
After checking your x-rays, I'm afraid you need dental braces.
Những điều trị đó thật sự đắt đỏ.
начать обучение
Those treatments are really expensive.
Bạn cần trám răng đi.
начать обучение
You need a filling.
Tôi muốn kiểm tra.
начать обучение
I would like a check-up.
Bạn có thể tới phòng tư vấn chiều nay.
начать обучение
You can come to the consulting room this afternoon.
Một trong những chiếc răng của tôi bị gãy rồi.
начать обучение
One of my teeth has broken.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.