Ở nhà - At home

 0    18 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Tôi no rồi.
начать обучение
I'm full.
Bạn có thể rửa bát dĩa không?
начать обучение
Could you please wash the dishes?
Ai muốn thêm đồ ăn nào?
начать обучение
Who wants more food?
Thức ăn đã sẵn sàng.
начать обучение
The food is ready.
Đây sẽ là một bộ phim hay tối nay.
начать обучение
There is a good film tonight.
Bạn có thể chuyền lọ muối được không?
начать обучение
Could you pass the salt, please?
Bạn có thể tắt đèn đi được không?
начать обучение
Can you turn off the light?
+11 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.