Sau bữa tiệc - After a party

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Trang trí như thế nào?
начать обучение
How was the decor?
Bữa tiệc thật là tuyệt vời.
начать обучение
The party was awesome.
Không khí bữa tiệc hoàn toàn thú vị.
начать обучение
The atmosphere was totally exciting.
Tôi có uống một vài ly.
начать обучение
I had a couple of drinks.
Chị gái/em gái đã mời tôi đến bữa tiệc.
начать обучение
My sister invited me to the party.
Âm nhạc như thế nào?
начать обучение
How was the music?
Ở đó có hồ bơi không?
начать обучение
Was there a swimming pool?
+13 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.