Ở trường - At school

 0    19 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Tôi đã làm bài tập, nhưng tôi để nó ở nhà rồi.
начать обучение
I did my homework, but I left it at home.
Nó có nghĩa là gì vậy?
начать обучение
What does it mean?
Tôi cần bạn giúp làm bài tập này.
начать обучение
I need help with this task.
Chúng ta có bài kiểm tra phải không?
начать обучение
Do we have a test?
Từ nào phát âm như thế nào?
начать обучение
How is this word pronounced?
Chúng ta phải đọc hai đoạn văn bản cho tuần sau.
начать обучение
We have to read two texts for the next week.
Tôi không hiểu bài học gì cả.
начать обучение
I don't understand the lesson.
+12 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.