Đối với bạn bè - With a friend

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Tuyệt, gặp bạn sau nha.
начать обучение
Great, see you then.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
начать обучение
How long has it been?
Tôi luôn nhớ về bữa tiệc mà chúng ta đến dự.
начать обучение
I always remember the party we went to.
Tôi không chắc có thể gặp bạn nữa.
начать обучение
I'm not sure I can see you.
Chúng ta nhất định gặp ở chỗ cũ nơi lần đầu gặp gỡ.
начать обучение
We must meet at the same place where we first met.
Gia đình bạn thế nào rồi?
начать обучение
How is your family?
Tất cả mọi người trong gia đình đều khoẻ.
начать обучение
The whole family is fine.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.