Đoạn hội thoại với người lạ - Conversation with a stranger

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Xin lỗi, bạn có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
начать обучение
Excuse me, do you know what time is it?
Đã tới lúc mua một đôi giày mới rồi.
начать обучение
Regarding the shoes, it's time to get a new pair.
Tôi hỏi bạn bởi vì tôi muốn thay điện thoại của mình.
начать обучение
I ask you because I want to replace my phone.
Điều bạn đang nói là một gợi ý hay.
начать обучение
What you are saying is a good suggestion.
Cái giá đấy có hời không?
начать обучение
Was it good value?
Tôi có thể hỏi bạn một chút không?
начать обучение
Can I ask you something?
Bạn có biết mấy giờ nơi này đóng cửa không?
начать обучение
Do you know what time this place closes?
+13 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.