Tại rạp chiếu phim - At the cinema

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Chán ở chỗ là bộ phim này là phim tiếng Ca-dắc-xtan với phụ đề tiếng Anh.
начать обучение
The bad thing is that it's in Kazakh with English subtitles.
Phim hay.
начать обучение
The film was really good.
Bạn nghĩ gì về bộ phim ấy?
начать обучение
What do you think about the film?
Bạn có thích bộ phim ấy không?
начать обучение
Did you like the film?
Tôi không thích diễn viên chính.
начать обучение
I didn't like the main character.
Bạn muốn uống gì không?
начать обучение
Would you like something to drink?
Có cái gì hay ở rạp chiếu phim không?
начать обучение
Is there anything good on at the cinema?
+13 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.