Trong nhà hàng - In a restaurant

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Chúng tôi đã đặt trước cho ba người.
начать обучение
We have a reservation for three people.
Bạn muốn gọi món tráng miệng không?
начать обучение
Do you want a dessert?
Đối với món tráng miệng, tôi có thể gọi một miếng bánh không?
начать обучение
For dessert, could I get a piece of cake, please?
Tôi sẽ trả bằng thẻ.
начать обучение
I'll pay by card.
Hãy mang cho chúng tôi một chai rượu khác.
начать обучение
Please bring us another bottle of wine.
Chúng tôi có thể đặt bàn cho ba người không?
начать обучение
Could we get a table for three people?
Bạn muốn uống gì?
начать обучение
What would you like to drink?
+13 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.