Week 9 Level 2

4.5  1    40 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
paragon
Czy ma pan paragon?
начать обучение
receipt
Have you got the receipt?
czujący ulgę
Poczułem zbyt wielką ulgę aby powiedzieć cokolwiek.
начать обучение
relieved
I was too relieved for a long moment to say anything.
wielokrotnego użytku
To jest rzecz wielokrotnego użytku i jest zaprojektowana aby wytrzymała 10 lat.
начать обучение
reusable
It is reusable and designed to last for up to 10 years.
rejestracja
Proces rejestracji trwa dwa tygodnie.
начать обучение
registration
The registration process takes two weeks.
zamrożony ładunek
Cały zamrożony ładunek dojechał na czas.
начать обучение
refrigerated cargo
All the refrigerated cargo came on time.
obszary wiejskie
Na obszarach wiejskich wiele rodzin ma powyżej 10 dzieci.
начать обучение
rural areas
In rural areas, many families have more than 10 children.
recepcjonistka
Recepcjonistka panu pomoże.
начать обучение
receptionist
The receptionist will help you.
+33 карточки
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.