Week 12 Level 2

5  1    44 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
podać do wiadomości publicznej
Musieliśmy podać do wiadomości publicznej co firma zrobiła z tymi pieniędzmi.
начать обучение
to publicize
We had to publicize what the company had done with the money.
potrójny
To potrójna korzyść dla naszej firmy.
начать обучение
triple
It's a triple benefit for our company.
list powitalny
Pozwólcie mi przeczytać list powitalny napisany przez naszego przełożonego.
начать обучение
welcome letter
Let me read the welcome letter written by our supervisor.
zażądać zwrotu
Powinniśmy zażądać zwrotu.
начать обучение
to request refund
We should request a refund.
żądać finansowania
Czy możemy zażądać finansowania od rządu?
начать обучение
to request funding
Can we request funding from the government?
wyjąć wtyczkę
Wyłącz z kontaktu wszystkie komputery zanim wyjdziesz.
начать обучение
unplug
Unplug all the computers before you leave.
transakcja
Transakcja została dokonana wczoraj.
начать обучение
transaction
This transaction was made yesterday.
+37 карточки
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.