Week 2 Level 2

5  1    40 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
pracownia komputerowa
Nasza pracownia komputerowa została wyremontowana.
начать обучение
computer lab
Our computer lab has been redecorated.
zobowiązanie
W zeszłym roku podjęliśmy zobowiązanie do zmniejszenia emisji.
начать обучение
commitment
Last year we made a commitment to reduce emissions.
niedbały
Straty wynikające z niedbałej pracy są poważne.
начать обучение
careless
The loss resulting from careless work is very serious.
salon samochodowy
Otworzył nowy salon samochodowy.
начать обучение
car dealership
also: car showroom
He has opened a new car dealership.
wyzwanie
To było wielkie wyzwanie, któremu musieliśmy stawić czoła.
начать обучение
challenge
It was a great challenge we had to face.
bezpłatny
Wszystko to jest bezpłatne i nie musisz płacić.
начать обучение
complimentary
All this is complimentary and you don't have to pay.
kupiec
Firma nie znalazła jeszcze kupca.
начать обучение
buyer
The company has not found a buyer yet.
+33 карточки
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.