Week 4 Level 2

5  1    40 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
błąd
Popełniliśmy poważny błąd.
начать обучение
error
We've made a major error.
ekonomiczny
Kupowanie niektórych rzeczy w dużych ilościach jest rozsądne, ponieważ jest bardziej oszczędne.
начать обучение
economical
It's quite a good idea to buy some things in bulk, as it's more economical.
chętny
Jestem chętny aby zacząć pracę.
начать обучение
eager
I'm eager to start work.
poradnik pracownika
Przeczytaj dokładnie poradnik pracownika.
начать обучение
employee handbook
Read employee handbook carefully.
doskonałość
Wyniosłeś to na nowy poziom doskonałości.
начать обучение
excellence
You took it to a new level of excellence.
gabinet lekarski
Przyjdź do gabinetu lekarskiego natychmiast.
начать обучение
doctor’s office
Come to doctor's office immediately.
pasjonujący mówca
On jest pasjonującym mówcą
начать обучение
engaging speaker
He's an engaging speaker.
+33 карточки
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.