Week 1 Level 3

5  1    45 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
zadzwonić później
Zadzwoń później, proszę.
начать обучение
call back later
Please call me back later.
prowadzić działalność
mamy zamiar prowadzić działalność pod nazwą XYX.
начать обучение
conduct the business
We're going to conduct the business under the name XYX.
konsument
I z tego powodu konsument woli kupić podróbki.
начать обучение
consumer
As a result, the consumer prefers to purchase fake goods.
spoisty, jednolity
Wizerunek firmy musi być spoisty.
начать обучение
cohesive
The image of the company has to be cohesive.
kemping
Nie chcę się zatrzymywać na kempingu.
начать обучение
campsite
I don't want to stay at the campsite.
poufny
Wszystkie dokumenty są poufne.
начать обучение
confidential
All the documents are confidential.
główny inżynier
Główny inżynier kazał nam zostać dłużej.
начать обучение
chief engineer
Chief engineer ordered us to stay longer.
+38 карточки
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.