Week 3 Level 3

5  2    45 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
zachęta
Zamiast bonusów pieniężnych zdecydowaliśmy się zorganizować wyjazd za granicę jako zachętę.
начать обучение
incentive
Instead of money bonuses we decided to organize a trip abroad as an incentive.
wolny etat
Mamy wolny etat na stanowisku księgowego, chcesz aplikować?
начать обучение
job opening
We've got one job opening for the position of accountant, would you like to apply?
interaktywny
Dobry interaktywny projekt oznacza wiele pracy.
начать обучение
interactive
A good interactive design means a lot of work.
wzrost
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
начать обучение
increase
The government announced another tax increase.
uzyskać rekomendację
Musimy uzyskać rekomendację rządu.
начать обучение
obtain recommendation
We need to obtain government recommendation.
zainstalować program
Kliknij przycisk "Instaluj" aby zainstalować program.
начать обучение
install program
Click 'install' button to install the program.
sklep z narzędziami
Najbliższy sklep z narzędziami jest dwie przecznice dalej.
начать обучение
hardware store
The nearest hardware store is two blocks away.
+38 карточки
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.