Week 3 Level 2

5  1    40 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
wydatnie
Nasza sprzedaż wydatnie wzrosła.
начать обучение
considerably
Our sales have grown considerably.
wada
Musimy znaleźć tę wadę.
начать обучение
defect
We need to find this defect.
dostawca
Dostawca był nieuprzejmy.
начать обучение
delivery person
Delivery person was rude.
garnki
Nasze garnki są najwyższej jakości.
начать обучение
cookware
Our cookware is of the finest quality.
wygoda
Powyższa lista jest udostępniana wyłącznie dla wygody użytkowników.
начать обучение
convenience
The above list is provided only for users' convenience.
tłum
Na zewnątrz czekał tłum.
начать обучение
crowd
The crowd was waiting outside.
pożądany
Znajomość rynku jest wysoce pożądana w tej pracy.
начать обучение
desirable
A knowledge of the market is highly desirable in this job.
+33 карточки
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.