Week 1 Level 1

5  1    40 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
dodatek
Myślę, że to będzie najcenniejszy dodatek do naszych usług.
начать обучение
addition
I think it will be the most valuable addition to our services.
dostępne rabaty
Wszystkie dostępne rabaty są wymienione na naszej stronie internetowej.
начать обучение
available discounts
All available discounts are listed on our website.
miejsce odbioru bagażu na lotnisku
Proszę przejść w stronę miejsca odbioru bagażu.
начать обучение
baggage claim area
Please go to the baggage claim area.
kampania reklamowa
Nasz kampania reklamowa została rozpoczęta 21 stycznia.
начать обучение
advertising campaign
Our advertising campaign was launched on 21st January.
wstęp
Nie stać nas aby zapłacić aż tyle za wstęp.
начать обучение
admission
We cannot afford to pay so much for admission.
odwołać się do
Będziemy się odwoływać do wyższej instancji.
начать обучение
appeal to
We'll appeal to the higher court.
dwujęzyczny
Będziemy musieli zatrudnić dwujęzycznego asystenta.
начать обучение
bilingual
We'll need to hire a bilingual assistant
+33 карточки
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.