Week 8 Level 2

4.5  1    40 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
zachowanie
np. czegoś bez zmian; też: utrzymanie, konserwacja
Ściana jest lepiej zachowana.
начать обучение
preservation
The wall is in a better state of preservation.
dostarczyć informację
Czy może mi pan dostarczyć trochę informacji?
начать обучение
provide information
Can you provide me with some information?
doświadczenie zawodowe
Jakie jest pana doświadczenie zawodowe?
начать обучение
professional experience
What's your professional experience?
polityka
Musimy zaprzestać naszej polityki.
начать обучение
policy
We need to discontinue our policy.
umieścić reklamę
Gdzie chcesz umieścić reklamę?
начать обучение
place ad
Where do you want to place the ad?
torby ochronne
Musimy kupić więcej toreb ochronnych.
начать обучение
protective bags
We need to buy more protective bags.
zezwolenie
Czy ma pan zezwolenie na pracę?
начать обучение
permit
Do you have a work permit?
+33 карточки
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.