Week 2 Level 1

4.5  2    42 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
wnioski klientów
Informuj mnie o wszystkich wnioskach klientów.
начать обучение
clients’ requests
Please inform me about all clients' requests.
dojeżdżający do pracy
Z powodu dużego ruchu drogowego wszyscy dojeżdżający do pracy spóźnili się.
начать обучение
commuter
Due to long traffic jams all commuters came late.
konferencja
Konferencja odbędzie się 31 maja.
начать обучение
conference
The conference will be held on 31st of May.
bezpłatne napoje
Wszyscy goście otrzymają bezpłatne napoje.
начать обучение
complimentary beverages
All the visitors will be given complimentary beverages.
kawiarnia
Kawiarnia na 5. piętrze będzie zamknięta z powodu remontu.
начать обучение
cafeteria
The cafeteria on the 5th floor will be closed due to renovation.
zrozumiały
Informacja musi być jasna i zrozumiała.
начать обучение
comprehensible
The information has to be clear and comprehensible.
społeczność
Nasza firma powinna coś zrobić dla lokalnej społeczności.
начать обучение
community
Our company should do something for the local community.
+35 карточки
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.