Week 4 Level 1

4.5  1    40 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
ogólny
To jest ogólny problem naszej współpracy.
начать обучение
general
This is a general problem of our co-operation.
centrala
Nasza centrala jest na Cyprze.
начать обучение
headquarters
Our headquarters is in Cyprus.
zapytanie
Ministerstwo wysłało odpowiedź na nasze zapytanie.
начать обучение
inquiry
The Ministry sent the answer to our inquiry.
funkcjonalny
Nasze pomieszczenia są bardzo funkcjonalne.
начать обучение
functional
Our premises are very functional.
częsty
Częste zmiany na stanowisku prezesa nie są dobre dla firmy.
начать обучение
frequent
Frequent changes on the position of CEO are not beneficial for the company.
suszarka do włosów
Wszystkie pokoje są wyposażone w suszarki do włosów.
начать обучение
hair dryer
All the rooms are equipped with hair dryers.
stażysta
W tym roku będziemy mieli kilku stażystów pracujących z nami.
начать обучение
intern
This year we're going to have a few interns working with us.
+33 карточки
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.