Week 1 Level 2

4.5  1    40 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
wstęp
Muszę zdobyć wstęp na to spotkanie.
начать обучение
admittance
I need to gain admittance to this meeting.
raport roczny
Przygotowujemy roczny raport.
начать обучение
annual report
We're preparing the annual report.
średnia
Przeciętny koszt domu z dwiema sypialniami wzrósł o jedną trzecią.
начать обучение
average
The average cost of a two bedroom house has risen by a third.
strategia reklamowa
Powinniśmy ponownie przemyśleć naszą strategie reklamową.
начать обучение
advertising strategy
We should rethink our advertisement strategy.
reklama
To była najlepsza reklama, jaką kiedykolwiek widziałem.
начать обучение
advertisement
It was the best advertisement I've ever seen.
roczny dochód
Nasz roczny dochód był wyższy niż się spodziewaliśmy.
начать обучение
annual income
Our annual income was higher than expected.
sala balowa
Musimy wynająć salę balową na to wydarzenie.
начать обучение
ballroom
We have to rent a ballroom for the event.
+33 карточки
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.