Week 9 Level 1

5  1    49 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
zapoznać się z
Proszę się zaznajomić z wszystkimi naszymi procedurami.
начать обучение
to familiarize with
Familiarize yourself with all our procedures.
poszerzać
Chcielibyśmy poszerzyć wachlarz naszych wyrobów.
начать обучение
to widen
We'd like to widen the range of our goods.
cenić
Cenimy opinie naszych klientów.
начать обучение
to value
We value the opinion of our customers.
godziny pracy
Po prostu niemożliwe jest kontrolowanie czasu pracy osób pracujących na własny rachunek.
начать обучение
working hours
It is simply impossible to control the working hours of self-employed people.
zatrudniać
W tym roku zamierzamy zatrudnić więcej ludzi.
начать обучение
to recruit
We're going to recruit more people this year.
rodzaj biznesu
Jaki rodzaj biznesu prowadzisz?
начать обучение
type of business
What type of business do you run?
w budowie
Strona jest w budowie.
начать обучение
under construction
The website is under construction.
+42 карточки
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.