Week 5 Level 3

2.8  2    49 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
przebadać
Lekarz mnie zbadał i powiedział, że wszystko jest ze mną w porządku.
начать обучение
to examine
The doctor examined me and said there was nothing wrong with me.
przekonać
Ona przekonała nas żebyśmy weszli na nowe rynki.
начать обучение
to persuade
She persuaded us to come on new markets.
szerokość
To jest bardzo cienkie, mniej więcej szerokości włosa niemowlęcia.
начать обучение
width
It's very thin, it's about a baby's hair width.
być dobrze postrzeganym
On jest dobrze postrzegany.
начать обучение
to be well regarded
He's well regarded.
zakupić komputer
Zakupiliśmy 100 nowych komputerów.
начать обучение
to purchase computer
We purchased 100 new computers.
zażądać
Zażądał funduszy od komitetu.
начать обучение
to solicit
He solicited the committee for funds.
przedsięwzięcie
To przedsięwzięcie było skazane na porażkę.
начать обучение
venture
This venture was deemed to fail.
+42 карточки
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.