Week 8 Level 1

5  1    38 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
specjalna wyprzedaż
Organizujemy specjalną wyprzedaż dla naszych klientów.
начать обучение
special sale
We organize a special sale for our consumers.
wyrazić zainteresowanie
Wyraził swoje zainteresowanie naszą technologią.
начать обучение
to express interest
He expressed his interest in our technology.
konkretny
Czy może pan być bardziej konkretny?
начать обучение
specific
Could you be more specific?
wspaniały
To był wspaniały sukces.
начать обучение
terrific
It was a terrific success.
złożyć podanie o pracę
Jeżeli chcesz złożyć podanie o pracę, skontaktuj się z nami.
начать обучение
to apply for a job
If you want to apply for a job, please contact us.
głośniki
Głośniki powinny być zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach.
начать обучение
speakers
Speakers should be installed in all the premises.
procedury techniczne
Wszystkie procedury techniczne muszą być zatwierdzone przez zarząd.
начать обучение
technical procedures
All technical procedures have to be approved by management.
+31 карточка
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.