Week 6 Level 1

3  2    42 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
nadgodziny
Nie znoszę pracować w nadgodzinach.
начать обучение
overtime
I hate working overtime.
płatność
Płatność powinna być dokonana w terminie.
начать обучение
payment
The payment should be made on time.
wydajność
Jej ogólna wydajność wykracza poza standardy.
начать обучение
efficiency
also: performance / productivity
Her overall efficiency exceeds standards.
opinia o produkcie
Opinia o produkcie będzie gotowa na koniec miesiąca.
начать обучение
product review
The product review will be ready at the end of the month.
wydajność
Produktywność zakładu spadła o 20%.
начать обучение
productivity
The productivity of the plant dropped by 20%.
umieścić reklamę
Umieść naszą reklamę zarówno w prasie jak i w Internecie.
начать обучение
place an advertisement
Place our advertisement both in the press and on the Internet.
reklama online
Reklama online jest najszybszym sposobem pozyskiwania nowych klientów.
начать обучение
online advertising
Online advertising is the quickest way of winning new customers.
+35 карточки
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.