Week 7 Level 2

5  1    40 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
strategia marketingowa
Wydaje się, że ta strategia marketingowa działa.
начать обучение
marketing strategy
This marketing strategy seems to be working.
ogólny
Jego ogólny wynik był dosyć wysoki.
начать обучение
overall
His overall score was quite high.
nowoczesny
Najbardziej znanym współczesnym polskim kompozytorem jest Henryk Górecki.
начать обучение
modern
Poland's most well-known modern composer is Henryk Gorecki.
brakujące dokumenty
Musisz znaleźć wszystkie brakujące dokumenty.
начать обучение
missing documents
You have to find all the missing documents.
powieść
Ona pisze powieści dla młodzieży.
начать обучение
novel
She writes novels for young people.
uczestnik
Prosimy wszystkich uczestników o pozostanie na miejscach.
начать обучение
participant
All the participants are asked to remain seated.
program spotkania
Przejrzyjmy program spotkania.
начать обучение
meeting agenda
Let's review the meeting agenda.
+33 карточки
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.