Week 11 Level 2

4.5  1    40 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
skarżyć się na rachunek
Chciałem poskarżyć się w sprawie rachunku: jest zbyt wysoki.
начать обучение
to complain about the bill
I wanted to complain about the bill: it's too high.
przekazać dalej
Czy możesz przekazać dalej te dokumenty?
начать обучение
to pass along
Can you pass along these documents?
odbierać
Po pracy odbieram dzieci ze szkoły.
начать обучение
to pick up
After work, I pick up the children from school.
przegapić
Przegapiliśmy ważną okazję.
начать обучение
to miss out
We missed out an important opportunity.
wypełnienie ankiety
Odmowa wypełnienia ankiety nie będzie skutkować żadnymi karami.
начать обучение
to complete survey
Refusal to complete the survey will not result in any penalization.
domagać się
Nikt nie domagał się tych pieniędzy.
начать обучение
to claim
Nobody claimed the money.
ocenić
Musimy ocenić wyniki naszych pracowników.
начать обучение
to evaluate
We need to evaluate the performance of our employees.
+33 карточки
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.