Week 2 Level 3

4.5  1    45 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
obcięcie kosztów
Obcięcie kosztów było niezbędne aby uniknąć dalszych strat.
начать обучение
cost-cutting measures
Cost-cutting measures were necessary to avoid further future losses.
artykuł wstępny
Czy przeczytałeś najnowszy artykuł wstępny?
начать обучение
editorial
Have you read the newest editorial?
krajowy
Produkt krajowy brutto to wskaźnik rozwoju gospodarczego i koniunktury.
начать обучение
domestic
Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.
wyjątek
To wyjątek.
начать обучение
exception
It's an exception.
śródmieście
Ich biura są w śródmieściu.
начать обучение
downtown
Their offices are downtown.
deser
Jaki jest najlepszy deser na świecie?
начать обучение
dessert
What is the best dessert in the world?
ujawniać
Firma nie ujawniła ceny nowego produktu.
начать обучение
disclose
The company did not disclose the price of the new product.
+38 карточки
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.