Week 6 Level 2

4  2    40 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
adres pocztowy
Czy może mi pan podać swój adres pocztowy?
начать обучение
mailing address
Can you give me your mailing address?
wnikliwy
On wydaje się być najbardziej wnikliwy z nich wszystkich.
начать обучение
insightful
He seems to be the most insightful of them.
napływ
Chcielibyśmy zobaczyć napływ nowych członków do naszej organizacji.
начать обучение
influx
We would like to see an influx of new members to our organization.
ubiegający się o pracę
Nie mieliśmy zbyt wielu osób ubiegających się o pracę.
начать обучение
job applicants
We didn't have many job applicants.
większość
Większość pracowników przyszła do pracy w niedzielę.
начать обучение
majority
The majority of employees came to work on Sunday.
osobiście
Musze z tobą porozmawiać o niej osobiście.
начать обучение
in person
I need to talk to you about her in person.
szkolenie liderów
Wszystkie szkolenia liderów, które odbył nie mogły go na to przygotować.
начать обучение
leadership training
All the leadership training he had received could not prepare him for that.
+33 карточки
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.