Week 3 Level 1

4.5  1    40 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
numer wewnętrzny
Proszę wybrać numer wewnętrzny 202.
начать обучение
extension
Please dial extension no. 202.
nadmiar
Nadmiar pieniędzy zostanie wykorzystany na nowy sprzęt.
начать обучение
excess
The excess of money will be spent on the new equipment.
szczegóły
Przygotujemy raport ze wszystkimi szczegółami.
начать обучение
details
We'll prepare the report with all the details.
bramka odlotów
Proszę przejść do bramki odlotów numer 5.
начать обучение
departure gate
Go to departure gate no. 5.
ekonomista
Ekonomiści używają modeli matematycznych do określenia wartości prac domowych.
начать обучение
economist
Economists use mathematical models to estimate the value of housework.
ekspert
Nasi eksperci się tym zajmą.
начать обучение
expert
Our experts will deal with it.
termin
Termin został ustalony na koniec miesiąca.
начать обучение
deadline
The deadline was set for the end of the month.
+33 карточки
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.