With a friend - Đối với bạn bè

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
I've been really busy with my new job.
начать обучение
Tôi đã cực kỳ bận rộn với công việc mới của mình.
How long has it been?
начать обучение
Đã bao lâu rồi nhỉ?
I always remember the party we went to.
начать обучение
Tôi luôn nhớ về bữa tiệc mà chúng ta đến dự.
I'm not sure I can see you.
начать обучение
Tôi không chắc có thể gặp bạn nữa.
We must meet at the same place where we first met.
начать обучение
Chúng ta nhất định gặp ở chỗ cũ nơi lần đầu gặp gỡ.
How is your family?
начать обучение
Gia đình bạn thế nào rồi?
The whole family is fine.
начать обучение
Tất cả mọi người trong gia đình đều khoẻ.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Vietnamese"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.