At the dentist - Ở phòng nha sĩ

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Those treatments are really expensive.
начать обучение
Những điều trị đó thật sự đắt đỏ.
Let me know if you feel any pain.
начать обучение
Hãy cho tôi biết nếu bạn cảm thấy đau.
After checking your x-rays, I'm afraid you need dental braces.
начать обучение
Sau khi chụp x-quang, tôi e rằng bạn cần niềng răng.
You need a filling.
начать обучение
Bạn cần trám răng đi.
I would like a check-up.
начать обучение
Tôi muốn kiểm tra.
You can come to the consulting room this afternoon.
начать обучение
Bạn có thể tới phòng tư vấn chiều nay.
One of my teeth has broken.
начать обучение
Một trong những chiếc răng của tôi bị gãy rồi.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Vietnamese"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.