Renting an apartment - Thuê một căn hộ

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
I absolutely love the apartment.
начать обучение
Tôi thật sự yêu căn hộ ấy.
What kind of pets do you allow?
начать обучение
Bạn cho phép nuôi loại thú cưng nào?
Can the pets be outside?
начать обучение
Thú cưng có thể ra ngoài được không?
Could you please help me move?
начать обучение
Bạn có thể giúp tôi chuyển vào không?
I need to fill an application form.
начать обучение
Tôi cần phải điền vào đơn.
I found a convenient offer on the Internet.
начать обучение
Tôi đã tìm thấy một đề nghị thuận lợi trên Internet.
The apartment is big and has a balcony.
начать обучение
Căn hộ của tôi rất lớn và có một cái ban công.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Vietnamese"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.