At the airport - Tại sân bay

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
How much is the overweight baggage fee?
начать обучение
Phí hành lý thêm ký là bao nhiêu?
My flight has been delayed.
начать обучение
Chuyến bay của tôi đã bị hoãn.
I would like to book an Economy class ticket to China.
начать обучение
Tôi muốn đặt vé Phổ thông bay đến Trung Quốc.
The plane is on time.
начать обучение
Máy bay rất đúng giờ.
The plane will be boarding in two hours.
начать обучение
Máy bay sẽ cất cánh trong hai tiếng nữa.
Where are you flying to today?
начать обучение
Hôm nay bạn bay tới đâu?
I'm going to travel to Jamaica.
начать обучение
Tôi sẽ đi du lịch tới Jamaica.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Vietnamese"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.