Asking and giving instructions - Hỏi và hướng dẫn

 0    19 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
You're going to use sugar, butter, flour, eggs and milk.
начать обучение
Bạn sẽ phải dùng đường, bơ, bột, trứng và sữa.
Then, you must add the butter.
начать обучение
Sau đó, bạn phải cho bơ vào.
Next, add the eggs.
начать обучение
Tiếp theo, bỏ thêm trứng.
When you finish that, bake the mixture.
начать обучение
Khi bạn làm xong, nướng hỗn hợp đó.
That's how a cake is made.
начать обучение
Đó là cách để làm bánh.
How many ingredients am I going to need?
начать обучение
Tôi cần có bao nhiêu thành phần?
How do I prepare a cake?
начать обучение
Làm thế nào để chuẩn bị một cái bánh?
+12 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Vietnamese"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.