Shopping - Mua sắm

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Do you sell dresses?
начать обучение
Bạn có bán đầm không?
That's a reasonable price.
начать обучение
Giá cả phải chăng.
I'll pay by credit card.
начать обучение
Tôi sẽ trả bằng thẻ tín dụng.
How much do these trousers cost?
начать обучение
Những chiếc quần đó hết bao nhiêu tiền?
I'm just looking, thanks.
начать обучение
Tôi chỉ xem một chút, cám ơn nhiều.
Yes, I'm looking for trousers.
начать обучение
Phải, tôi đang tìm những chiếc quần cụt.
This size looks very big.
начать обучение
Size này trông hơi lớn.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Vietnamese"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.