At home - Ở nhà

 0    18 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Could you please wash the dishes?
начать обучение
Bạn có thể rửa bát dĩa không?
Who wants more food?
начать обучение
Ai muốn thêm đồ ăn nào?
The food is ready.
начать обучение
Thức ăn đã sẵn sàng.
There is a good film tonight.
начать обучение
Đây sẽ là một bộ phim hay tối nay.
I'm full.
начать обучение
Tôi no rồi.
Could you pass the salt, please?
начать обучение
Bạn có thể chuyền lọ muối được không?
Can you turn off the light?
начать обучение
Bạn có thể tắt đèn đi được không?
+11 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Vietnamese"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.