Asking and answering personal questions - Câu hỏi và câu trả lời cho những vấn đề cá nhân

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
I love learning new languages.
начать обучение
Tôi thích việc học nhiều ngôn ngữ mới.
I usually hang out with my boyfriend/girlfriend.
начать обучение
Tôi thường xuyên ra ngoài với bạn trai/bạn gái.
I've been studying a lot.
начать обучение
Tôi đã đi học rất nhiều.
I'm a modern languages student.
начать обучение
Tôi là một học sinh ngôn ngữ hiện đại.
If you have any questions, I'll answer them at the meeting.
начать обучение
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ trả lời chúng tại cuộc gặp mặt.
Do you have any pets?
начать обучение
Bạn có bất kỳ thú cưng nào không?
Where did you learn English?
начать обучение
Bạn đã học tiếng Anh ở đâu?
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Vietnamese"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.