At work - Tại công sở

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
I'll go out for lunch.
начать обучение
Tôi sẽ ra ngoài ăn trưa.
Sorry to keep you waiting.
начать обучение
Xin lỗi vì đã để bạn đợi.
What time does the meeting start?
начать обучение
Cuộc họp bắt đầu lúc mấy giờ?
I've finished my work for today.
начать обучение
Tôi đã hoàn thành công việc cho hôm nay.
I'll be back in a minute.
начать обучение
Tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa.
Would you like a hand with that project?
начать обучение
Bạn có cần tôi giúp một tay với dự án đó không?
Could you please give me your opinion on this?
начать обучение
Bạn có thể vui lòng cho tôi biết ý kiến của bạn về cái này được không?
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Vietnamese"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.