Środowisko naturalne - Nature and environment (FCE)

4.5  4    24 карточки    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
 
Вопрос Ответ
spaliny
Dymy fabryczne zanieczyszczają powietrze w naszym mieście.
начать обучение
fumes
Factory fumes are contaminating the air in our town.
efekt cieplarniany
Efekt cieplarniany sprawia, że na naszej planecie robi się cieplej.
начать обучение
greenhouse effect
The greenhouse effect is making our planet warmer.
ekologiczny
Ten symbol oznacza, że to produkt ekologiczny.
начать обучение
ecological
This sign means it's an ecological product.
las deszczowy
Tropikalne lasy deszczowe bywają nazywane płucami Ziemi.
начать обучение
rainforest
Tropical rainforests are sometimes referred to as the Earth's lungs.
dzika przyroda
Turystyka bywa niebezpieczna dla dzikiej przyrody.
начать обучение
wildlife
Tourism can be dangerous to wildlife.
odzyskiwać surowce wtórne
Rada zachęca nas do odzyskiwania surowców wtórnych z domowych śmieci.
начать обучение
to recycle
The council is encouraging us to recycle more household rubbish.
energia słoneczna
Ten dom wykorzystuje energię słoneczną.
начать обучение
solar power
This house runs on solar power.
+17 карточки
Урок является частью курса
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(всего 1 251 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.