FCE - Phrasal verbs 1

4.5  10    21 карточка    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
 
Вопрос Ответ
zwalniać
Jeśli nie zwolnisz, wątpię, żebyśmy dojechali tam w jednym kawałku.
начать обучение
to slow down
If you don't slow down, I doubt we can get there in one piece.
zepsuć się
Dlaczego się spóźniłeś? Znów zepsuł się autobus?
начать обучение
to break down
Why are you late? Did the bus break down again?
natknąć się na
Jest najtrudniejszą uczennicą, na jaką kiedykolwiek się natknąłem.
начать обучение
to come across sb / sth
She is the most difficult student I have ever come across.
odkładać
Natychmiast odłóż to pudełko!
начать обучение
to put sth away
Put this box away right now!
szukać
Szukam mojego zegarka. Czy go widziałeś?
начать обучение
to look for sb (sth)
I'm looking for my watch. Have you seen it?
wypełniać coś
Musisz wypełnić formularz rejestracyjny zanim będziesz mógł skorzystać z biblioteki.
начать обучение
to fill sth in
You have to fill in a registration form before you can use the library.
opiekować się
Poprosimy mojego brata, żeby zaopiekował się dzieckiem na kilka godzin.
начать обучение
to look after sb/yourself
We'll ask my brother to look after the baby for a couple of hours.
+14 карточки
Урок является частью курса
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(всего 1 251 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Комментарии:

magdamisiak написал: 2017-01-13 14:12:10
wylogujcie mnie

magdamisiak написал: 2017-01-13 14:13:38
dlaczego mnie nie wylogowaliście a prosiłam

magdamisiak написал: 2017-01-13 14:15:39
ggtvfggtgrytgyrrgyet5ytrytgtgfhfythhuyt5thtytyut6t6uwjehyryrfgrtruyghrgyurgfyrgdcgvcdgvcgrft4tyrhfyfyhgfyffvbgycfrbfbgcbgbgb gbgbd b b b bbb b bcrbcbcb bbcbgbcrbrbcbc bb bbbbbBCBFCBFFFFFFFFFFFFFFFFFFRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHFFFFFFFFFFFFFFFFFRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRFbgfgfrrrrcbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyybbbbbbbbcrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrryrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.