Idiomy - Idioms (FCE)

4.5  4    22 карточки    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
 
Вопрос Ответ
nadstawiać za kogoś karku
Ostatni raz nadstawiam za ciebie karku!
начать обучение
to stick (one's) neck out for sb
It's the last time I'm sticking my neck out for you!
mieć po dziurki w nosie
Mam po dziurki w nosie twojego wiecznego narzekania.
начать обучение
to be sick and tired of
I'm sick and tired of your constant complaints.
nieograniczone możliwości
To kraj, w którym są nieograniczone możliwości.
начать обучение
sky's the limit
This is a sky’s-the-limit country.
spędzać czas
Głównie spędzam czas z przyjaciółmi ze szkoły.
начать обучение
to hang out
I mostly hang out with my friends from school.
w gorącej wodzie kąpany
Jest bardzo spokojny i rozsądny, ale jego brat jest w gorącej wodzie kąpany.
начать обучение
a hothead
He’s a very calm, moderate person, but his brother is a hothead.
rozpłynąć się w powietrzu (zniknąć)
Nagle zniknęła, jakby rozpłynęła się w powietrzu.
начать обучение
to disappear into thin air
She suddenly disappeared into thin air.
ani mru mru
Zdradzę ci swój sekret, ale ani mru mru.
начать обучение
don't tell a soul
I'll let you in on my secret, but don't tell a soul.
+15 карточки
Урок является частью курса
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(всего 1 251 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.